Kontakt

JiNaKK

Telefonní číslo
+420 734 330 255

E-mail
info@jinakk.cz

IČO: 06166466

Mgr. Natálie Daňková

Vedoucí a garant JiNaKK

natalie@jinakk.cz

+420 723 899 980

 Jiří Daněk

Asistent

jiri@jinakk.cz

+420 734 330 255

GDPR

Dovolujeme si Vás informovat, že uchováváme Vaše osobní údaje ve své databázi, abychom mohli odpovídat na Vaše žádosti a zaznamenávat své odpovědi. V souladu s platnými právními předpisy máte určitá práva týkající se Vašich osobních údajů, jako je právo na přístup, opravu, omezení, vymazání, odpor a přenositelnost. Pro uplatnění těchto práv, prosím, kontaktujte nás na níže uvedené emailové adrese. Budete-li mít dotazy nebo obavy ohledně způsobu, jakým používáme Vaše údaje, nebo jestliže nebudete chtít, abychom Vás zařadili do naší databáze, můžete nás kontaktovat. Máte právo postavit se proti našemu shromažďování a využívání Vašich osobních údajů, jak je vysvětleno v tomto dodatku. Chcete-li tak učinit, kontaktujte nás, prosím, na e-mailové adrese info@jinakk.cz. Vaše údaje uchováváme po dobu 5 let od naší poslední interakce s vámi.